SKLOP 2 - SPOZNAJ CANVO

Video 1: kako Canva deluje

[progressally_media media_id=”1″]

Video 2: osnovna orodja Canve

[progressally_media media_id=”2″]

[progressally_objectives]

[progressally_progress_bar width=”800px”]