NAČRTOVANJE - TINA ŠTRUBELJ IN NIK VENE

Video 1: Zaključek in načrtovanje leta - Tina Štrubelj (Nelipot)

[progressally_media media_id=”1″]

Video 2: Zaključek in načrtovanje leta - Nik Vene (NV Holders)

[progressally_media media_id=”2″]

[progressally_objectives]

[progressally_progress_bar width=”800px”]